Seattle Kraken™

Item#: H3KC170 Seattle Kraken™ Nail Care/Bottle Opener Key Chain
Item#: HRMC170 Seattle Kraken™ Chip Clip Magnet
Item#: SHB170TG Seattle Kraken™ Tailgater Belt Buckle
Item#: SHK170C Seattle Kraken™ Chrome Key Chain
Item#: SHKB170 Seattle Kraken™ Bottle Opener Key Chain